ခႏၶာကိုယ္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • ဗိုက္အဆီထုတ္ေပးျခင္း
  • လက္ေမာင္း၊ ေျခသလံုးေသးသြယ္ေအာင္ခြဲစိတ္ေပးျခင္း
  • ငယ္ရြယ္ေသာမ်က္နွာသြင္ျပင္အတြက္အဆီထိုးေပးျခင္း
  • အသားအစားထိုးကုသျခင္း

ကုသမႈမ်ား

ဗိုက္အဆီထုတ္ေပးျခင္

ဗိုက္အဆီထုတ္ေပးျခင္

ဗိုက္မွမလိုအပ္ေသာအဆီပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးေသာခြဲစိတ္ကုသမႈျဖစ္ပါတယ္။

Read More
လက္ေမာင္း၊ ေျခသလံုးေသးသြယ္ေအာင္ခြဲစိတ္ေပးျခင္

လက္ေမာင္း၊ ေျခသလံုးေသးသြယ္ေအာင္ခြဲစိတ္ေပးျခင္

လက္ေမာင္း၊ ေပါင္တို႔မွမလိုအပ္ေသာအဆီပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးၿပီး အသားအရည္ျပန္လည္တင္းရင္းေစေသာခြဲစိတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ငယ္ရြယ္ေသာမ်က္နွာသြင္ျပင္အတြက္အဆီထိုးေပးျခင္း

ငယ္ရြယ္ေသာမ်က္နွာသြင္ျပင္အတြက္အဆီထိုးေပးျခင္း

ငယ္ရြယ္ေသာမ်က္ႏွာသြင္ျပင္လကၡဏာကိုေပၚေပါက္ေစၿပီး ခ်ိဳင့္ခြက္ေနေသာမ်က္ႏွာေနရာမ်ားကိုအဆီေျပာင္းလဲထည့္ေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Read More
အသားအစားထိုးကုသျခင္း

အသားအစားထိုးကုသျခင္း

  ခ်ိဳင့္ခြက္ေနေသာအသားကိုျပန္လည္ျပည့္တင္းလာေစရန္ အသားအစားထိုးျခင္းခြဲစိတ္ကုသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Read More
Loading...