မ်က္လံုးခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • မ်က္ရစ္ေဖာ္ေပးျခင္း
  • မ်က္အိတ္အဆီထုတ္ေပးျခင္း
  • မ်က္ရစ္နွင့္ေအာက္မ်က္အိတ္အဆီထုတ္ေပးျခင္း
  • မ်က္လံုးအျမင္အာရံုကိုအေနွာက္အယွက္ေပးေသာ မ်က္ခြံကိုျပဳျပင္ေပးျခင္း
  • မ်က္အိမ္ခ်ဲ႕ေပးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္း ၊ မ်က္ကြင္းအဆီထုတ္ျခင္း ကုထံုး

မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္း ၊ မ်က္ကြင္းအဆီထုတ္ျခင္း ကုထံုး

The Clinic De Novo တြင္လည္း ေမြးရာပါမ်က္ရစ္မရွိသူမ်ား၊ မ်က္ရစ္မညီသူမ်ား မ်က္ရစ္ေဖာ္၍ ရေနပါျပီ။ အခ်ိဴ႕ေသာ အသက္အရြယ္ရေသာသူမ်ားလည္း မ်က္ခြံတြဲက်ျပီး မ်က္စိအထိဖုံးျပီး မတြဲက်မလာေအာင္ (Preventive purpose) ဆိုျပီး မ်က္ရစ္ေဖာ္လို႔ရေနပါျပီ။

Read More
မ်က္လံုးအျမင္အာရံုကိုအေနွာက္အယွက္ေပးေသာ မ်က္ခြံကိုျပဳျပင္ေပးျခင္း

မ်က္လံုးအျမင္အာရံုကိုအေနွာက္အယွက္ေပးေသာ မ်က္ခြံကိုျပဳျပင္ေပးျခင္း

မ်က္လံုးအျမင္အာရံုကိုအေနွာက္အယွက္ေပးေသာအေပၚမ်က္ခြံကိုျပဳျပင္ေပးျခင္းဆိုတာ ပံုစံမမွန္ေသာမ်က္လံုးၾကြက္သား ကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ဆံ အမဲကိုဖုန္းအုပ္သြားတဲ့အေပၚမ်က္ခြံကိုပံုစံမွန္ေအာင္ျပန္ျပီးခြဲစိတ္ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ရစ္ခြဲစိတ္ျပဳျပင္သလိုမ်ိဳးပဲခြဲစိတ္တာျဖစ္လို႔အမာရြတ္က်န္မွာမစိုးရိမ္ရပါဘူး။   

Read More
မ်က္အိမ္ခ်ဲ႕ေပးျခင္း

မ်က္အိမ္ခ်ဲ႕ေပးျခင္း

မ်က္အိမ္ခ်ဲ႕ျခင္းဆိုတာ Horizontal အတိုင္းမ်က္လံုးေလးဝိုင္းဝိုင္းၾကီးၾကီးေလးနဲ႔ရြန္းလက္ေတာက္ပတဲ့မ်က္လံုးအိမ္ရဖို႔အတြက္ခြဲစိတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္အိမ္ခ်ဲ႕ျခင္းတြင္မ်က္ရစ္ေဖာ္ျခင္းလဲတြဲဖက္ျပီးျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ မ်က္အိမ္ခ်ဲ႕ျခင္းမွာအတြင္းမ်က္လံုးခ်ဲ႕ျခင္းနွင့္ အျပင္မ်က္လံုးခ်ဲ႕ျခင္းဆိုျပီးနွစ္မ်ိဳးထက္ခြဲထားပါတယ္။

Read More
Loading...