မ်က္ႏွာျပင္ဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ား

  • ၀က္ျခံမ်ားကိုေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသျခင္း
  • တင္းတိတ္၊ မွဲ႔ေျခာက္၊ အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း
  • ၀က္ျခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အမာရြတ္၊ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားကိုကုသေပးျခင္း
  • ေခၽြးေပါက္က်ယ္ျခင္း၊ အဆီျပန္ျခင္း၊ အသားေျခာက္ျခင္းတို႔အား ကုသေပးျခင္း
  • ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာအနီျပင္မ်ားႏွင္႔ ၀က္ျခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အနီစက္မ်ားကိုကုသေပးျခင္း
  • ေနာက္ဆံုးေပၚ 3D နည္းပညာျဖင္႔ မ်က္ႏွာျပင္ကို လိုသလိုလွပေအာင္ ပံုေဖာ္ျခင္း
  • V ပံုသ႑န္မ်က္ႏွာသြယ္လ်ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကုထံုး
  • မ်က္ႏွာအေရျပားပင္႔တင္ျခင္းကုထံုး
  • အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေအာင္ အေရးေၾကာင္းေဖ်ာက္ကုထံုး

ကုသမႈမ်ား

၀က္ျခံမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးျခင္း

၀က္ျခံမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးျခင္း

၀က္ျခံဆိုတာ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ အေရျပားရွိ ေခၽြးေပါက္ငယ္ေလးမ်ားတြင္ အဆီႏွင္႔ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင္႔ ၀က္ျခံပိုးတို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရျပား ေရာဂါတစ္မ်ိဴးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ႏွင္႔ လူငယ္မ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားျပီး မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္း၊ ရင္ဘတ္ ႏွင္႔ေက်ာကုန္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ႔ ရွိပါသည္။

Read More
တင္းတိတ္/မွဲ႔ေျခာက္/အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း

တင္းတိတ္/မွဲ႔ေျခာက္/အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း

အသက္အရြယ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ Hormone Changes ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေသြးသားေျပာင္းလဲကာ မွဲ႕ေျခာက္ ထြက္ရွိတတ္သလို၊ ပူလြန္း/ေအးလြန္းေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားမွာ မွဲ႕ေျခာက္၊ တင္းတိပ္ ထြက္ရွိတတ္ပါသည္မ်ားကို ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Read More
၀က္ျခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အမာရြတ္၊ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားကိုကုသေပးျခင္း

၀က္ျခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ အမာရြတ္၊ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားကိုကုသေပးျခင္း

၀က္ျခံျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ကုတ္ျခင္း၊ ဖဲ႔ျခင္း ညွစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ မလိုလားအပ္ေသာ၀က္ျခံဒါဏ္ရာ၊ အမာရြတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားကို ကုသေပးေသာကုထံုးျဖစ္သည္။

Read More
ေခၽြးေပါက္က်ယ္ျခင္း၊ အဆီျပန္ျခင္း၊ အသားေျခာက္ျခင္းတို႕အား ကုသေပးျခင္း

ေခၽြးေပါက္က်ယ္ျခင္း၊ အဆီျပန္ျခင္း၊ အသားေျခာက္ျခင္းတို႕အား ကုသေပးျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မ်က္ႏွာသစ္သည့္အႀကိမ္ေရမ်ားလြန္းေသာေၾကာင္႔၄င္း မ်က္ႏွာကို အႀကိမ္ေရမ်ားစြာပြတ္တိုက္ခ်ီးခၽြတ္မႈေၾကာင္႔၄င္း မ်က္ႏွာ အသားအေရ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ အဆီျပန္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း စတဲ့ အေရျပား ျပႆနာေတြျဖစ္ေပၚတက္ပါသည္။

Read More
ဓါတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚေသာအနီျပင္မ်ား ႏွင္႔ ၀က္ၿခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာအနီစက္မ်ားကုိ ကုသေပးျခင္း

ဓါတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚေသာအနီျပင္မ်ား ႏွင္႔ ၀က္ၿခံေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာအနီစက္မ်ားကုိ ကုသေပးျခင္း

အခ်ိဳ႕မွာ အေရျပားဓါတ္မတည့္ေသာ ေရာဂါရွိသည့္ သူမ်ားတြင္ ဓါတ္မတည့္မႈေၾကာင္႔ မ်က္ႏွာအေရျပားတြင္ အနီျပင္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား ႏွင္႔ ၀က္ျခံေပါက္ျပီးေနာက္တြင္ အနီအစက္မ်ားအျဖစ္က်န္ရွိေနခဲ႕မႈမ်ား ျဖစ္တက္ပါသည္။

Read More
ေနာက္ဆံုးေပၚ 3D နည္းပညာျဖင္႔ မ်က္ႏွာျပင္ လိုသလိုပံုေဖာ္ျခင္း

ေနာက္ဆံုးေပၚ 3D နည္းပညာျဖင္႔ မ်က္ႏွာျပင္ လိုသလိုပံုေဖာ္ျခင္း

မိမိမ်က္ႏွာေလးမွာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုေၾကာင္႔ စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ေနေသာ သူတို႔အတြက္ မခြဲမစိတ္ပဲႏွင္႔ မိမိတို႔ လိုသလို ပံုေဖာ္ေပးမည့္ (3D-reshaping) အဆင္႔ျမင္႔နည္းပညာျဖင္႔ မ်က္ႏွာျပင္ရွိ နွာတံ၊ ေမးေစ႔၊ ပါးရိုး ႏွင္႔ ေမးရိုးတို႔အား ပုံေဖာ္ ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Read More
1 2 3
Loading...