ရင္သားခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း

  • ရင္သားဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း
  • ခႏၶာကိုယ္မွအဆီပိုမ်ားကိုရင္သားအတြင္းသို႔ထိုးသြင္းျခင္း
  • ရင္သားပင့္တင္ေပးျခင္း
  • ၾကီးေနေသာရင္သားကိုေလွ်ာ့ေပးျခင္း
  • နို႔သီးေခါင္းေနရာမွန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္းနွင့္ နို႔သီးေခါင္းပိုမိုလွပေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း
  • Tom Boy မ်ားအတြက္ရင္သားျဖတ္ ထုတ္ေပးျခင္း

ကုသမႈမ်ား

ရင္သားဆီလီကြန္ထည့္ျခင္

ရင္သားဆီလီကြန္ထည့္ျခင္

ရင္သားလွပတင္းရင္းေစရန္ ဆီလီကြန္ထည့္ခြဲစိတ္ကုသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရင္သားဆီလီကြန္ထည့္ျခင္းတြင္ ခြဲစိတ္နည္းသုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ - ရင္သားေအာက္ဘက္မွဆီလီကြန္ထည့္ျခင္း - ခ်ိဳင္းေအာက္မွထည့္ျခင္း - နို႔သီေခါင္းမွထည့္ျခင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာခြဲစိတ္ကုသမႈကို ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။

Read More
ခႏၶာကိုယ္မွအဆီပိုမ်ားကိုရင္သားအတြင္းသို႔ထိုးသြင္းျခင္

ခႏၶာကိုယ္မွအဆီပိုမ်ားကိုရင္သားအတြင္းသို႔ထိုးသြင္းျခင္

ခႏၶာကိုယ္မွပိုလၽွံေနေသာအဆီပိုမ်ားကိုစုပ္ထုတ္ပစ္ၿပီးရင္သားလွပႀကီးမားလာေအာင္ျပန္လည္ထိုးသြင္းေပးတဲ့ခြဲစိတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝအက်ဆုံးခြဲစိတ္မႈျဖစ္တာေၾကာင့္အဆီပိုေျပာင္းလဲထည့္ခ်င္ေသာသူမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလၽွာ္ပါတယ္။

Read More
ရင္သားပင့္တင္ေပးျခင္း

ရင္သားပင့္တင္ေပးျခင္း

တြဲက်ေနေသာရင္သားကိုျပန္လည္ပင့္တင္ေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ အပ်ိဳစင္ေလးလိုျပန္လည္ၿပီးတင္းရင္းလာေအာင္ပင့္တင္ေပးနိုင္ေသာခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Read More
ၾကီးေနေသာရင္သားကိုေလွ်ာ့ေပးျခင္း

ၾကီးေနေသာရင္သားကိုေလွ်ာ့ေပးျခင္း

ပုံမွန္ထက္အဆမတန္ႀကီးေနေသာရင္သားကိုျပန္လည္ေသးငယ္ၿပီးပုံမွန္ အရြယ္အစားျပန္ရလာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရင္သားအရြယ္အစားေသးငယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလၽွာ္ပါတယ္။

Read More
နို႔သီးေခါင္းေနရာမွန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္းနွင့္ နို႔သီးေခါင္းပိုမိုလွပေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း

နို႔သီးေခါင္းေနရာမွန္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္းနွင့္ နို႔သီးေခါင္းပိုမိုလွပေအာင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း

ပုံမမွန္ေသာနို႔သီးေခါင္းကိုျပန္လည္လွပေအာင္ျပဳျပင္ေပးေသာခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးေနေသာနို႔သီးေခါင္းကိုေသးငယ္သြားေအာင္လဲခြဲစိတ္နိုင္ပါတယ္။

Read More
Tom Boy မ်ားအတြက္ရင္သားျဖတ္ ထုတ္ေပးျခင္း

Tom Boy မ်ားအတြက္ရင္သားျဖတ္ ထုတ္ေပးျခင္း

Tom Boy မ်ားအတြက္ရင္သားဖ်က္ထုတ္ေပးသည့္ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက္်ားေလးရင္ဘက္အတိုင္းျဖစ္ေစသည့္ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Read More
Loading...