အေမႊးအမွ်င္ဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ား

  • ခႏၶာကိုယ္ရွိ မလိုလားအပ္ေသာအေမႊးအမွ်င္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း

ကုသမႈမ်ား

မလိုလားအပ္ေသာ အေမႊးအမွ်င္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း

မလိုလားအပ္ေသာ အေမႊးအမွ်င္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း

လွပေသာ ေျခသလံုးသားေလးေတြမွာ အေမႊးရွည္ရွည္ေတြေၾကာင္႔ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနပါသလား။ ဒီစိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနတဲ႔ အခက္အခဲကို The Clinic De Novo မွာ Q-Switched Nd:YAG (Spectra XT) ေလဆာနည္းပညာျဖင္႔ ေျခသလံုးေမႊးမ်ားကုိ အနာအက်င္မရွိေစဘဲ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါျပီ။

Read More
Loading...