အေရျပားဆိုင္ရာကုထံုးမ်ား

  • တင္းတိတ္၊ မွဲ႔ေျခာက္၊ အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း
  • ေမြးရာပါအမွတ္၊ မွဲ႔ တို႔အားဖ်က္ေပးျခင္း
  • ၾကြက္နို႔ ၊ အသားမာႏွင္႔မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ေပၚေပါက္တက္ေသာအဖုေလးမ်ား ဖ်က္ေပးျခင္း
  • အသားအရည္ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
  • မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္ ရွိ မလိုအပ္ေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း
  • အေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားအား ကုသျခင္း
  • အသားအေရ ျဖဴ၀င္းေစေေသာ ကုထံုး

ကုသမႈမ်ား

တင္းတိတ္/မွဲ႔ေျခာက္/အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း

တင္းတိတ္/မွဲ႔ေျခာက္/အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း

အသက္အရြယ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ Hormone Changes ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေသြးသားေျပာင္းလဲကာ မွဲ႕ေျခာက္ ထြက္ရွိတတ္သလို၊ ပူလြန္း/ေအးလြန္းေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားမွာ မွဲ႕ေျခာက္၊ တင္းတိပ္ ထြက္ရွိတတ္ပါသည္မ်ားကို ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Read More
ေမြးရာပါအမွတ္၊ မွဲ႔ မ်ားအားဖ်က္ေပးျခင္း

ေမြးရာပါအမွတ္၊ မွဲ႔ မ်ားအားဖ်က္ေပးျခင္း

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္ ေမြးရာပါ အမွတ္ႏွင့္ မလိုခ်င္ေသာ မွဲ႕မ်ားကို ေလဆာျဖင့္ ဖ်က္ေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။ The Clinic De Novo ၏ Laser Birth Marks & Nevus Like Lesions Treatment သည္ ေမြးရာပါ အမွတ္ႏွင့္ မလိုခ်င္ေသာ မွဲ႕မ်ားကို ေလဆာျဖင္႔ နာက်င္မႈမရွိ တစ္ခနအတြင္းဖယ္ရွားေပးမည့္ အစြမ္းထက္ေလဆာကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Read More
ၾကြက္နို႔ ၊ အသားမာႏွင္႔ မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ေပၚေပါက္တက္ေသာအဖုေလးမ်ား ဖ်က္ေပးျခင္း

ၾကြက္နို႔ ၊ အသားမာႏွင္႔ မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ေပၚေပါက္တက္ေသာအဖုေလးမ်ား ဖ်က္ေပးျခင္း

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ ၾကြက္နို႔၊ အသားမာႏွင္႔ အဆီဖုေလးမ်ားကို တစ္ခနအတြင္းဖယ္ရွားေပးမည့္ အစြမ္းထက္ေလဆာကုထံုးျဖစ္ပါသည္။ ၾကြက္နို႔ ၊ အသားမာႏွင္႔ မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ေပၚေပါက္တက္ ေသာအဖုေလးမ်ာ အရြယ္အစား ေပၚမူတည္ျပီး ကုသမႈ ခံယူသင္႔ေသာ အႀကိမ္ ေရကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။

Read More
အသားအရည္ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

အသားအရည္ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

ေနေလွာင္ဒဏ္ေၾကာင္႔ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင္႔တစ္ကြ လက္ေမာင္း၊ ေျခေထာက္နွင္႔ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း တို႔တြင္ အသားအရည္ အေရာင္ မညီမညာျဖစ္ျခင္း မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးသည့္ ကုထံုးျဖစ္သည္။

Read More
မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္ ရွိ မလိုအပ္ေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္ ရွိ မလိုအပ္ေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္ အေရျပားပါးလႊာ၍ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ေသြးေၾကာမွ်င္ေလးမ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ရွိ အေရျပားအေပၚယံတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သေဘာရွိၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္လည္း ေပါင္ႏွင့္ေျခသလံုးတို႔တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

Read More
အေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားအား ကုသျခင္း

အေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားအား ကုသျခင္း

ခႏၶာကိုုယ္႐ုတ္တရက္၀ျခင္း၊ ေလ႔က်င္႔ခန္းအလြန္အက်ဴးလုပ္ျခင္း၊ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရျခင္း၊ အျခားေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္းႏွင္႔ Steroid ဟုေခၚေသာလိမ္းေဆးမ်ား အလြန္အမင္းလိမ္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ Streach Marks အေၾကာျပတ္ေၾကာင္းမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ Laser ႏွင္႔ Fractional Radiofrequency တို႕ျဖင္႔ ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Read More
Loading...