အေရျပားဆိုင္ရာကုထံုးမ်ား

  • တင္းတိတ္၊ မွဲ႔ေျခာက္၊ အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း
  • ေမြးရာပါအမွတ္၊ မွဲ႔ တို႔အားဖ်က္ေပးျခင္း
  • ၾကြက္နို႔ ၊ အသားမာႏွင္႔မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ေပၚေပါက္တက္ေသာအဖုေလးမ်ား ဖ်က္ေပးျခင္း
  • အသားအရည္ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
  • မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္ ရွိ မလိုအပ္ေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း
  • အေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားအား ကုသျခင္း
  • အသားအေရ ျဖဴ၀င္းေစေေသာ ကုထံုး

ကုသမႈမ်ား

အသားအေရျဖဴ၀င္းေစေသာ ကုထံုး

အသားအေရျဖဴ၀င္းေစေသာ ကုထံုး

နဂိုအသားအေရညိဳသူမ်ားႏွင္႔ ေနေလာင္ဒါဏ္ႏွင္႔အသားအရည္ကို စနစ္တက်မထိမ္းသိန္းျခင္းေၾကာင္႔ အသားအေရမြဲေျခာက္ သြားသူမ်ားအတြက္ ျဖဴ၀င္းေသာအသားအရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အထူးအခြင္႔အေရးကို The Clinic De Novo မွာ ရယူလိုက္ပါ။

Read More
Loading...