မလိုလားအပ္ေသာ အေမႊးအမွ်င္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း

လွပေသာ ေျခသလံုးသားေလးေတြမွာ အေမႊးရွည္ရွည္ေတြေၾကာင္႔ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနပါသလား။  ဒီစိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနတဲ႔ အခက္အခဲကို The Clinic De Novo  မွာ Q-Switched Nd:YAG (Spectra XT) ေလဆာနည္းပညာျဖင္႔  ေျခသလံုးေမႊးမ်ားကုိ အနာအက်င္မရွိေစဘဲ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါျပီ။

Q-Switched Nd:YAG (Spectra XT) ေလဆာနည္းပညာျဖင္႔ မုတ္ဆိတ္ေမႊး၊ ပါးသိုင္းေမႊး၊ ေျခသလံုးေမႊး၊ ခ်ိဳင္းေမႊး၊ ရင္ဘတ္ေမႊး မ်ားကုိ အနာအက်င္မရွိေစဘဲ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါျပီ။

Hair Removal ကို ေလဆာျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား ရွိသည္။ Hair Removal ျပဳလုပ္မည့္ေနရာႏွင့္ အရြယ္အစားကို ေမးျမန္းရပါမည္။ ေလဆာကုထံုးျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ (၂) ပတ္ (သို႔မဟုတ္) (၃) ပတ္အၾကာတြင္ ထပ္မံလုပ္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ ကုထံုးအေျခအေနအား ျပန္လည္လာျပရမည္။ ေလဆာကုထံုး ၏ အက်ဳိးရလဒ္သည္ အနည္းဆံုး(၃) ႀကိမ္မွ (၄) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ စတင္သိသာလာမည္။

ေလဆာျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ Hair Removal ျပဳလုပ္ၿပီးသည္႔ အရည္ျပားပတ္၀န္းက်င္တြင္  အနည္းငယ္ နီျမန္းတတ္ပါသည္။ စိုးရိမ္ရန္ မလိုပါ။

(၄၅) မိနစ္ (သို႔) (၂/၃) ရက္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားပါမည္။ (တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အသားအရည္ မတူညီသည့္အတြက္ သက္သာ   ေပ်ာက္ကင္းမႈလည္း မတူညီပါ။)

ေနပူထဲသို႔ သြားလွ်င္ အကာအကြယ္ျဖင့္ သြားရန္လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ – Hair Removal ဖ်က္ထားေသာ ေနရာကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ အကာအကြယ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေပးပါ။) မကုတ္ဖဲ့သင့္ပါ။

ေခၽြးထြက္လြန္ေသာ အားကစားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေခတၱရပ္နားထား ရပါမည္။ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းအားေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ ေပါင္းတင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေခၽြးထုတ္ခန္း မသြားသင့္ပါ။ Aloevera ပါ၀င္ေသာေရဓါတ္ျဖည့္ Cream တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလိမ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မွ ညႊန္ၾကားထားေသာ လိမ္းေဆး ေသာက္ေဆးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

Loading...