တင္းတိတ္/မွဲ႔ေျခာက္/အမဲစက္မ်ားႏွင္႔ ေနေလာင္ကြက္မ်ား ကုသေပးျခင္း

အသက္အရြယ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ Hormone Changes ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေသြးသားေျပာင္းလဲကာ မွဲ႕ေျခာက္ ထြက္ရွိတတ္သလို၊ ပူလြန္း/ေအးလြန္းေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း ေနထိုင္ေသာ သူမ်ားမွာ မွဲ႕ေျခာက္၊ တင္းတိပ္ ထြက္ရွိတတ္ပါသည္မ်ားကို ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းမႈထက္စာလွ်င္ နဂိုအသားအရည္နီးပါးသာ ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ႏွင္႔ ေလ်ာ့ပါးရာမွ ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ အဆင့္ျမင့္ေနာက္ဆံုးေပၚေလဆာစက္ျဖင့္ ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

အေရျပားဆိုင္ရာကုထံုးမ်ား

  • Q Switched Nd Yag Laser Therapy
  • Intense Pulse Light Therapy
  • Chemical Peel : Medical Peeling Therapy
  • Microdermabrasion

Q Switched Nd Yag Laser Therapy

: အမဲစက္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသာ ပံုမွန္ထက္လြန္ကဲေနသည့္အသားအေရာင္ Pigment (Melanin) မ်ားကို အေရျပား အလႊာတိုင္းတြင္ ထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးမည့္ Laser ကုထံုးျဖစ္သည္။

Intense Pulse Light Therapy

: အလင္းစြမ္းအင္ကို အပူအျဖစ္ေျပာင္းကာအသားေရာင္ Pigment (Melanin) မ်ားကို အရည္ေပ်ာ္၍ ဖယ္ရွားေပးသည့္ အလင္းကုထံုးျဖစ္သည္။ Laser ႏွင္႔ကုသ၍မရေသာသူမ်ားအတြက္ အထူးသင္႔ေတာ္သည္။

Chemical Peel : Medical Peeling Therapy

: မ်က္ႏွာျပင္ရွိအမဲစက္ရွိေသာအေပၚဆံုးရွိ ဆဲလ္ေသလႊာကို ကြာေစျပီးအေရျပားအသစ္ျပန္လည္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင္႔  အမဲစက္မ်ားကိုထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးးမည့္ ကုထံုးျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ အမဲစက္မ်ားေပ်ာက္ကင္းျပီး  ၾကည္လင္ေကာင္းမြန္ေသာ အသားအေရကို ရရွိေစႏိုင္သည္။

Microdermabrasion

: မ်က္ႏွာျပင္ရွိ အညစ္အေၾကးႏွင္႔ဆဲလ္ေသမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးကာ အသင္႔အတင္႔ရွိေသာ အမဲစက္မ်ားကို တေျဖးေျဖးပါးေစေသာကုထံုးျဖစ္သည္။

Loading...