ၾကြက္နို႔ ၊ အသားမာႏွင္႔ မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ေပၚေပါက္တက္ေသာအဖုေလးမ်ား ဖ်က္ေပးျခင္း

မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ ၾကြက္နို႔၊ အသားမာႏွင္႔ အဆီဖုေလးမ်ားကို တစ္ခနအတြင္းဖယ္ရွားေပးမည့္ အစြမ္းထက္ေလဆာကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

ၾကြက္နို႔ ၊ အသားမာႏွင္႔ မ်က္၀န္းတစ္၀ိုက္ေပၚေပါက္တက္ ေသာအဖုေလးမ်ာ အရြယ္အစား ေပၚမူတည္ျပီး ကုသမႈ ခံယူသင္႔ေသာ အႀကိမ္ ေရကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။ ေလဆာျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ Birth Marks and Nevus Like Lesions ဖ်က္မည့္ေနရာ၌အနည္းငယ္  နီျမန္းတတ္ပါသည္။  ( စိုးရိမ္ရန္ မလိုပါ။ (၄၅) မိနစ္ (သို႔) (၂/၃) ရက္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားပါမည္။)

သတိျပဳရန

  • -ေနပူထဲသို႔ သြားလွ်င္ အကာအကြယ္ျဖင့္ သြားရန္လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ – Birth Marks and Nevus Like Lesions ဖ်က္ထားေသာ ေနရာကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ အကာအကြယ္ျဖင့္ဖံုးအုပ္ထားေပးပါ။)
  • – မကုတ္ဖဲ့သင့္ပါ။
  • – Birth Marks and Nevus Like Lesions ဖ်က္ထားေသာ ေနရာကို (၁) ပတ္မွ (၂) ပတ္အတြင္း ေရမထိရပါ။
  • -ေခၽြးထြက္လြန္ေသာ အားကစားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေခတၱရပ္နားထားရပါမည္။ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
  • -ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ ေပါင္းတင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေခၽြးထုတ္ခန္း မသြားသင့္ပါ။ အေညွာ္ေရွာင္ေပးပါ။
  • -ဆရာ၀န္မွ ညႊန္ၾကားထားေသာ လိမ္းေဆး ေသာက္ေဆးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
Loading...