မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္ ရွိ မလိုအပ္ေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ခႏၶာကိုုယ္တြင္ အေရျပားပါးလႊာ၍ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ေသြးေၾကာမွ်င္ေလးမ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ရွိ အေရျပားအေပၚယံတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သေဘာရွိၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္လည္း ေပါင္ႏွင့္ေျခသလံုးတို႔တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ေသးငယ္လြန္းေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ေသြးေၾကာမွ်င္ မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္ ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Vascular Lesions ျပဳလုပ္မည့္ေနရာႏွင့္ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ျပီး ကုသမႈအႀကိမ္ေရ မွာကြာျခားသြားႏိုင္ပါသလို ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ အခ်ိန္လည္းကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။

သိထားသင္႔သည္မ်ား

၁။   Strech Marks Removal Laser Treatment ကုသမႈခံယူျပီစတြင္ အနည္းငယ္ နီျမန္းတတ္ပါသည္။ စိုးရိမ္ရန္ မလိုပါ။ (၄၅) မိနစ္ (သို႔) (၂/၃) ရက္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားပါမည္။ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အသားအရည္ မတူညီသည့္အတြက္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈလည္း မတူညီပါ။

၂။  ေနပူထဲသို႔ သြားလွ်င္ အကာအကြယ္ျဖင့္ သြားရန္လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ – ထီးေဆာင္းျခင္း၊ SPS 50ပါေသာ Suncream တစ္မ်ဳိးလိမ္းေပးျခင္း၊ Aloevera ပါ၀င္ေသာေရဓါတ္ျဖည့္ Cream တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလိမ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။)

၃။  မကုတ္ဖဲ့သင့္ပါ။ ေခၽြးထြက္လြန္ေသာ အားကစားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေခတၱရပ္နားထား ရပါမည္။ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းအားေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ ေပါင္းတင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

၄။  ေခၽြးထုတ္ခန္း မသြားသင့္ပါ။ Aloevera ပါ၀င္ေသာေရဓါတ္ျဖည့္ Cream တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလိမ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မွ ညႊန္ၾကားထားေသာ လိမ္းေဆး ေသာက္ေဆးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

Loading...