အေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားအား ကုသျခင္း

ခႏၶာကိုုယ္႐ုတ္တရက္၀ျခင္း၊ ေလ႔က်င္႔ခန္းအလြန္အက်ဴးလုပ္ျခင္း၊ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရျခင္း၊ အျခားေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္းႏွင္႔ Steroid ဟုေခၚေသာလိမ္းေဆးမ်ား အလြန္အမင္းလိမ္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚတက္ေသာ Streach Marks အေၾကာျပတ္ေၾကာင္းမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ Laser ႏွင္႔ Fractional Radiofrequency တို႕ျဖင္႔ ကုသေပးေသာ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။

Strench Marks Removal ျပဳလုပ္မည့္ေနရာႏွင့္ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ျပီး ကုသမႈအႀကိမ္ေရ မွာကြာျခားသြားႏိုင္ပါသလို ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မႈ အခ်ိန္လည္းကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။

ိထားသင္႔သည္မ်ား

၁။   Strech Marks Removal Laser Treatment ကုသမႈခံယူျပီစတြင္ အနည္းငယ္ နီျမန္းတတ္ပါသည္။ စိုးရိမ္ရန္ မလိုပါ။ (၄၅) မိနစ္ (သို႔) (၂/၃) ရက္အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားပါမည္။ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အသားအရည္ မတူညီသည့္အတြက္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈလည္း မတူညီပါ။

၂။  ေနပူထဲသို႔ သြားလွ်င္ အကာအကြယ္ျဖင့္ သြားရန္လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ – ထီးေဆာင္းျခင္း၊ SPS 50ပါေသာ Suncream တစ္မ်ဳိးလိမ္းေပးျခင္း၊ Aloevera ပါ၀င္ေသာေရဓါတ္ျဖည့္ Cream တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလိမ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။)

၃။  မကုတ္ဖဲ့သင့္ပါ။ ေခၽြးထြက္လြန္ေသာ အားကစားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေခတၱရပ္နားထား ရပါမည္။ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းအားေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ ေပါင္းတင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

၄။  ေခၽြးထုတ္ခန္း မသြားသင့္ပါ။ Aloevera ပါ၀င္ေသာေရဓါတ္ျဖည့္ Cream တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလိမ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မွ ညႊန္ၾကားထားေသာ လိမ္းေဆး ေသာက္ေဆးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

Loading...